Servicebetingelser

Det er en god ide før eventuel tilkald af en servicetekniker, at søge hjælp i brugsanvisningen eller på denne hjemmeside under punktet Fejlfinding, da et montørbesøg - også under reklamationsperioden - kan være mod betaling, hvis årsagen til fejlen ikke skyldes en fejl eller mangel ved selve produktet. 

Vores reparationsservice består af 

- forberedelsen af montørbesøget (herunder aftale om tid og sted for besøget), 
- selve montørbesøget (evt. undersøgelse på værksted) 
- efterbehandling 
(f.eks spørgeskema om kundens tilfredshed med vores reparationsservice). 

Ved forberedelse og efterbehandling vil Electrolux og / eller vores samarbejdspartnere kontakte kunden, hos hvem montørbesøget skal udføres. Dette sker enten via post, e-mail, fax eller telefon. Personoplysninger modtaget fra kunden i forbindelse med et montørbesøg vil blive behandlet i overensstemmelse med dansk lovgivning i forhold til databeskyttelse. 

Efterbehandlingen er en integreret del af vores reparationsservice og har til formål at følge op på, at montørbesøget har tjent sit formål. Ligeledes tjener efterbehandlingen til fremadrettet at tilpasse afviklingen af montørbesøg, hvis og når vi vurderer, at dette kan være hensigtsmæssigt med udgangspunkt i kundens feedback.