Sådan rengøre du din tørretumbler

Senest opdateret 05-04-2023 12:05

Problem

 • Hvordan rengører jeg min tørretumbler
 • Hvordan renser jeg filterene på min tørretumbler
 • Hvordan rengøre jeg min tørretumbler
 • Rengøring af tørretumbler

Gælder

 • Aftrækstørretumbler
 • Kondenstørretumbler
 • Varmepumpetørretumbler

Løsning

 1. Sådan rengøres filtre i døren.
  Filter i dør eller lågeåbning, skal rengøres efter hver tørring ellers er der risiko for, maskinen ikke varmer op eller maskinen blokeres af fnug andre steder. Når du rengøre filtrene er det optimalt, at skylle dem under rindende vand og derefter holde dem op mod lyset for, at kontrollerer om du frit kan kigge igennem dem. Hvis du ikke kan kigge frit igennem dem kan årsagen være kalk eller fastbrændt skyllemiddel. Hvis du ikke kan rengøre filtrene kan det være nødvendigt, at du køber nogle nye filtre så maskinen igen kan tørre optimalt og med laveste energiforbrug.
  Du kan købe nye filtre til din tørretumbler her 2. Sådan rengøres varmeveksleren på tørretumbler med varmepumpe.
  På tørretumblere med varmepumpe skal rummet omkring varmeveksleren jævnligt rengøres for, at sikre optimal tørring og lavt energiforbrug. Varmeveksleren finder du bag klappen i bunden, under døren. Vandfilteret (hvis maskinen har et) udtages og skylles under en vandhane.
  Varmeveksleren og rummet omkring, støvsuges godt med jævne mellemrum. Det kan være nødvendigt først, at blodgøre gammel fnug med lidt sulfovand, vente ca. 10-30 min og derefter fjerne fnuggen med en lamelkam fra vores webshop. 3. Sådan  rengøres kondensatoren på en kondenstørretumbler.
  På kondenstørretumblere med almindeligt varmelegeme (uden varmepumpe) ,skal kondensatoren og og rummet omkring den jævnligt rengøres for, at opnå optimal tørring og lavt energiforbrug. Kondensatoren finder du bag klappen i bunden, under døren. Kondensatoren udtages og skylles ren under en vandhane. Det er også en god ide samtidig, at rengøre rummet omkring kondensatoren.


 4. Tørretumbler med aftræk
  På en aftrækstumbler er det er det vigtigt at aftrækket, dvs. slange/rør fra tumbleren og ud i det fri samt luftspjæld/kontraspjæld i væggen er rent, så luften fra tumbleren frit og uhindret kan blæses ud i det fri.
  Når slangen er sluttet til tørretumbleren, føres den frem til det ønskede aftræk. Den må ikke føres længere end 2 meter og må højst bøje to steder.
  Mht. selve aftrækket: Hvis du har besluttet at have en fast rist i væggen eller vinduet, kan du normalt finde de nødvendige fittings i et lokalt byggemarked, hvor du også kan få råd om installationen.
  Hvis slangen er lang, og rumtemperaturen er lav, kan fugten kondenseres til vand i slangen. Det er naturligt og kan ikke undgås. For at undgå, at vandet ligger i slangen eller løber tilbage i tumbleren, er det tilrådeligt at bore et lille hul (ca. 3 mm) på slangens laveste punkt og sætte en lille beholder under den.
  Advarsel Det er vigtigt, at udluftningsslangen ikke tilsluttes f.eks. en emhætte, en skorsten eller et afgangsrør til en kedel eller lignende udstyr, der bruger brændsel.
 5. Du kan finde mere information om rengøring og vedligehold af din tørretumbler i din brugsanvisning her.
Reservedele og tilbehør
Reservedele og tilbehør

Find originale reservedele til dine produkter i vores webshop og få dem leveret til døren.