Køleskab viser en alarm, rødt advarselslys, blinkende trekant eller bip

Senest opdateret 12-10-2022 11:27

Problem

  • Alarmen er synlig på panelet
  • Rødt lys blinker på displayet
  • Displayet viser en blinkende trekant
  • Enheden udsender et alarmsignal eller et bip
  • Utilstrækkelig køling, ikke køling nok, temperatur for høj

Gælder

  • Køleskab
  • Køle-fryseskab

Løsning

Digital Control Panel – Integreret

Høj temperatur alarm:

Når der er en temperaturstigning i fryseafdelingen (f.eks. på grund af et tidligere strømsvigt), blinker alarm- og frysetemperaturindikatorerne, og lyden er tændt.

Sådan deaktiveres alarmen:

1. Tryk på en vilkårlig knap. Lyden slukker.

2. Fryserens temperaturindikator viser den højeste temperatur opnået i nogle få sekunder, og derefter viser displayet den indstillede temperatur igen.

Alarmindikatoren fortsætter med at blinke, indtil de normale forhold er genoprettet. Hvis du ikke trykker på nogen knap, slukker lyden automatisk efter omkring en time for at undgå at forstyrre.

Alarm for åben dør:

Hvis køleskabsdøren står åben i cirka 5 minutter, er lyden tændt, og alarmindikatoren blinker. Alarmen stopper efter lukning af døren. Under alarmen kan lyden slås fra ved at trykke på en hvilken som helst knap.

Hvis du ikke trykker på nogen knap, slukker lyden automatisk efter omkring en time for at undgå at forstyrre.


Manuelt kontrolpanel – indbygget


Sådan betjenes apparatet:

1. Drej temperaturregulatoren med uret for at opnå en lavere temperatur inde i apparatet.

2. Drej temperaturregulatoren mod uret for at opnå en højere temperatur inde i apparatet.


Høj temperatur alarm:

Når der er en temperaturstigning i fryseafdelingen (f.eks. på grund af strømsvigt) blinker alarmlampen, og lyden er tændt.

Lyden kan til enhver tid slukkes ved at trykke på knappen til nulstilling af alarm. Når normale forhold genoprettes, holder alarmlyset op med at blinke, og lyden slukker automatisk.


Dør åben alarm

En akustisk alarm lyder, når døren står åben i omkring 80 sekunder.

Efter lukning af døren stopper den akustiske alarm. Under alle omstændigheder skal du trykke på knappen til nulstilling af alarm for at deaktivere den akustiske alarm.

Temperatur fejlfinding

Mulig årsagLøsning

Temperaturen er ikke indstillet korrekt

Indstil en højere/lavere temperatur.

Døren er ikke lukket korrekt.


Se afsnittet "Lukning af døren" i din brugervejledning.

Electrolux: Brugervejledning

AEG: Brugervejledning

Fødevareprodukternes temperatur er for høj.


Lad fødevarens temperatur falde til stuetemperatur før opbevaring.

Mange fødevarer opbevares på samme tid.

Opbevar færre fødevarer på samme tid

Tykkelsen af frosten er større end 4-5 mm.

Afrim apparatet

Døren er blevet åbnet ofte.

Åbn kun døren hvis det er nødvendigt.

FrostmaticFastFreeze- funktionen er slået til

Se afsnittet "Frostmatisk funktion" i din brugervejledning.

Electrolux: Brugervejledning

AEG: Brugervejledning

Coolmatic- funktionen er slået tilSe afsnittet "Coolmatic-funktion" i din brugervejledning.

Electrolux: Brugervejledning

AEG: Brugervejledning

Der er ingen kold luftcirkulation i apparatet.


Sørg for, at der er kold luftcirkulation i apparatet. Se kapitlet "Tip og tip" i din brugervejledning.


Optøning af køleskabet

Frost fjernes automatisk fra køleafdelingens fordamper under regelmæssig brug. Optøningsvandet løber ud gennem en trug ned i en speciel beholder bag på apparatet, over motorkompressoren, hvor det fordamper.

Det er vigtigt med jævne mellemrum at rense tøvandsdrænhullet i midten af kølerummets kanal for at forhindre, at vandet løber over og drypper ned på maden indeni. Brug til dette formål den afløbshulsrenser, der følger med apparatet (kan også købes i vores webshop).


Optøning af fryseren

ADVARSEL! Brug aldrig skarpe metalværktøjer til at skrabe frost af fordamperen, da du kan beskadige den. Brug ikke en mekanisk enhed eller andre kunstige midler til at fremskynde optøningsprocessen ud over dem, der anbefales af producenten.

Indstil en lavere temperatur ca. 12 timer før afrimning for at opbygge tilstrækkelig kølereserve i tilfælde af afbrydelser i driften.

Der vil altid dannes en vis mængde frost på frysehylderne og omkring det øverste rum. Afrim fryseren, når frostlaget når en tykkelse på ca. 3-5 mm.

1. Sluk for apparatet, eller træk stikket ud af stikkontakten.

2. Fjern eventuelt opbevaret mad, pak det ind i flere lag avispapir og stil det et køligt sted.

ADVARSEL! En temperaturstigning på de frosne madpakker under optøning kan forkorte deres sikre holdbarhed. Rør ikke ved frosne varer med våde hænder. Hænder kan fryse til varerne.

3. Lad døren stå åben. Beskyt gulvet mod afrimningsvandet f.eks. med en klud eller en flad beholder.

4. Sæt en gryde med varmt vand i fryseren for at fremskynde afrimningsprocessen. Derudover skal du fjerne isstykker, der går i stykker, før afrimningen er færdig.

5. Når afrimningen er afsluttet, skal du tørre det indvendige grundigt.

6. Tænd for apparatet og luk lågen.

7. Indstil temperaturregulatoren til at opnå den maksimale kulde, og lad apparatet køre i to eller tre timer med denne indstilling.

Først efter dette tidspunkt lægges maden tilbage i fryseren.


Frostfri (NoFrost) modeller:

Fryseafdelingen er frostfri. Det betyder, at der ikke opstår frost, når den er i drift.

Tip

  • Hvis du for nylig har lagt meget mad i skabet, der har stuetemperatur, kan det påvirke temperaturen i skabet. Efter 12 timer skal skabet have normal temperatur
  • Skabet fornemmer ikke, at døren er lukketVil du vide mere om produkterne?

Find det, du leder efter – uanset om du skal købe nyt eller blot er nysgerrig på vores sortiment. Få mere at vide om produkter, sortimenter og funktioner.

Til produktsider

Bestil en servicetekniker
Bestil en servicetekniker

Har du brug for hjælp med dit produkt? Så kan du booke en servicetekniker som er ekspert i netop dit Zanussi-produkt og få en professionel og effektiv reparation. Følg linket nedenfor for at registrere og booke dit produkt.