Sådan adskilles og samles vaskemiddelskuffen (FL Compact) (video)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan demonteres og samles sæbeskuffen

1. Træk vaskemiddelskuffen mod dig, indtil den frigøres af låseelementet.

Word-importbillede

Word-importbillede

2. Anbring skuffen på hovedet. Klemmen placeret på den modsatte side (øverste side), som angivet med pilen, skal frigøres.

3. Tryk på klemmen ved hjælp af en flad skruetrækker som vist nedenfor.

Billedet nedenfor viser klemmen i frigivet position.

Word-importbillede

4. Løsn låsene i bunden

Billedet nedenfor viser vaskemiddelskuffen adskilt fra vaskemiddelhåndtaget

Word-importbillede

Instruktionsvideo