Sådan adskilles og samles vaskemiddelskuffen (FL) (AEG)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

Sådan demonteres og samles sæbeskuffen

BEMÆRKNING:

Nedenstående billeder er kun illustrative, de kan afvige fra din model med vaskemaskine / vaskemaskine.

Åbn sæbeskuffen. Fangsten (angivet med “PUSH” -navnet) vil være synlig i venstre side.

Tryk på låsen (“PUSH”) som vist på billedet, og træk sæbeskuffen ud.

Vend skuffen på hovedet.

Fjern håndtaget ved at trykke på de tre låser, og tag håndtaget af som vist på billedet.


Billede, der viser håndtaget adskilt fra vaskemiddelskuffen.

Udskift sæbeskuffen.

Skub håndtagets kroge ind i skuffens åbninger som vist på billedet.

Drej håndtaget, indtil de nederste låse låses på plads.

Sørg for, at de tre låse er korrekt låst.