Sådan adskilles og samles sæbeskuffen (FL) (AutoDose)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan adskilles og samles sæbeskuffen:

Åbn sæbeskuffen. Fangsten (angivet med “PUSH” -navnet) vil være synlig i venstre side.

Tryk på låsen (“PUSH”) som vist på billedet, og træk sæbeskuffen ud.

Fjern håndtaget ved at trykke på den røde knap, og skub håndtaget som vist på billedet

Billede, der viser håndtaget adskilt fra vaskemiddelskuffen.

Udskift sæbeskuffen.


Under samlingen anbringes sæbeskuffens føring "A" mellem skinnen på håndtaget og væggen på håndtaget "B".

Skub håndtaget som vist på billedet, indtil den røde knap vender tilbage til den låste position.