Sådan adskilles og samles bælgtætningen (1)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

Sådan udskiftes bælgetætningen

1. Bordplade

Word-importbillede


Fjern skruerne, der fastgør den til bagpanelet.


Word-importbillede

Træk det ud bagfra.

2. Dørsikkerhedslås

Word-importbillede


Fjern jernringen, der fastgør belægningstætningen til enheden.


Fjern den pågældende del af bælgetætningen fra enheden.

Word-importbillede

Pas på ikke at ridse kabinettet.

Skub stiften øverst indad, og flyt samtidig dørbeskyttelsesanordningen mod venstre.

Word-importbillede

Holder toppen stille.

Skub stiften i bunden indad, og flyt samtidig dørbeskyttelsesanordningen mod venstre.

Word-importbillede

Drej den mod indersiden (højre side af flangen).

Word-importbillede

Træk den ud og fjern den.

Word-importbillede

Fjern det.

Word-importbillede

Træk lidt af ledningerne ud af beskyttelsen, og fjern stikket.

Word-importbillede

Slip krogen, fjern ledningerne og flyt den.

Word-importbillede

Sæt en skruetrækker med flad spids i åbningen nær krogen.

Vip den i pilens retning for at frigøre den fra låsen, mens
samtidig skubbe mikrokontakten med tommelfingeren i pilens retning.

Word-importbillede

Efter at have frigivet den fra låsen, der sikrede den til beskyttelsen.

Flyt den i den retning, der vises med den stiplede pil, og drej den i rækkefølge
for at fjerne det.

Word-importbillede

Sikkerhedsanordning.

Word-importbillede

Gentag de samme opgaver i for at samle dørens sikkerhedslås igen
omvendt rækkefølge.

Når du har sat døranordningen i sit sæde, skal du sørge for, at flangen er placeret korrekt udvendigt som vist med pilene.

3. Frontpanel

Fjern bordpladen (se det relevante afsnit).

Fjern jernringen, fjern dækselens forsegling fra frontpanelet.

Word-importbillede


Slip dørens sikkerhedsanordning (se det relevante afsnit).


Vip vaskemaskinen bagud.

Løsn de tre skruer, der fastgør frontpanelet i bunden.

Løft den nederste del lidt uden at fjerne den helt.

Word-importbillede

Tag sæbeskuffen ud, mens du samtidig trykker på siderne for at trække den ud (ellers træk skarpt).

Word-importbillede

Fjern de to skruer, der fastgør skufferummet til kontrolpanelet.

Løsn skruerne, der fastgør dispenseren til tværstykket.

Word-importbillede


Løsn skruerne, der fastgør frontpanelet til tværstykket.


Fjern de fire skruer, der fastgør tværstykket i bagkabinettet.

Word-importbillede


Fjern klemmen, der fastgør ledningerne.


Fjern ledningsforbindelsen, der forbinder skærmkortet.

Fjern tværstykket.

Word-importbilledeWord-importbillede

For at fjerne frontpanelet skal du først løfte det op
og træk den derefter ud af dens understøtninger.

Pas på ikke at vride skruesæderne, da montering vil være vanskelig, hvis
de er skæve.

4. Fra frontpanelet kan du få adgang til bælgetætningNår dørbælgens tætning er fjernet fra sit sæde i kabinettet. Fjern lommen fra skufferummet.


Word-importbillede

Træk skufferummet ud af indløbslommen til vaskemiddel til bælge.

Word-importbillede


Ved genmontering:


Hvis klemmen blev fjernet, skal du placere den igen i sit sæde (vist med pilen)
i indløbslommen til vaskemiddel til bæltetætning.

Word-importbillede

Smør ydersiden af skufferummet.

Smør indersiden af indløbslommen til vaskemiddel til bæltetætning.

Indsæt forsigtigt den del af skuffeafdelingen, der er angivet med pilen, i bælgtætningens lomme til vaskemiddelindløb.

Fjern snapringen, der fastgør tætningen til karret.


Word-importbillede


Tag forseglingen ud af det svejsede kar.


(Pas på, da forseglingen holdes på plads med en snapring.)

Ved samling af forseglingen.

Brug flydende sæbe til at smøre den del, hvor karret er indsat (angivet
ved den røde cirkel).

Sørg for, at referencerne er justeret.

Saml snapringen mellem dørbælgetætningen og karret.

Saml jernringen mellem dørbælgens tætning og kabinettet.