Sådan adskilles og samles dørens sikkerhedslås (5)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

Sådan adskilles og samles dørens sikkerhedslås

Word-importbillede

Træk i kanten af bælgen

Word-importbillede

Fjern jernringen, der fastgør bælgtætningen til kabinettet.

Word-importbillede

Fjern den pågældende del af bælgetætningen fra enheden.

Løsn de to skruer, der fastgør dørens sikkerhedslås til frontpanelet.

Word-importbillede

Skær klemmen (rød pil).

Fjern stikket (blå pil).

Genskab de indledende betingelser, når de samles igen.