Sådan adskilles og samles dørens sikkerhedslås (4)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan adskilles og samles dørens sikkerhedslås

Word-importbillede

Start med at fjerne sidepanelerne, så du kan få adgang til alle forskellige dele af vaskemaskinen.

Løsn skruerne, der fastgør højre eller venstre sidepanel (apparatet set forfra) på bagpanelet.

Word-importbillede

Flyt den mod bagsiden af vaskemaskinen

Word-importbillede

således at det kan fjernes fra de øverste styr, markeret med pilene på tegningen.

Frontpanel

Word-importbillede

Før du fjerner frontpanelet, skal du placere en støtte under motoren for at gøre betjeningen lettere.

Fjern de to højre / venstre sidepaneler (se relevant kapitel).

Word-importbillede

Fjern de to sideskruer, der holder frontpanelet på indløbet.

Åbn dækslet.

Word-importbillede

Fjern de to sideskruer, der holder frontpanelet til bundrammen.

Fjern de to interne skruer, der holder frontpanelet til bundrammen.

Word-importbillede

Skub den nederste del af frontpanelet udad.

Word-importbillede

Fjern det fra indløbet.

Dørlås

Fjern de to højre / venstre sidepaneler (se relevant kapitel).

Fjern frontpanelet (se det relevante kapitel).

Word-importbillede

Fjern stikket fra dørlåsen.

Løsn skruen (hvis den findes) eller klemmerne (afhængigt af versionen), der fastgør den til indløbet.

Word-importbillede

Skub stop.

Flyt hele dørlåsen til venstre og træk den ud.