Sådan adskilles og samles dørens sikkerhedslås (3)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan adskilles og samles dørens sikkerhedslås

Fjern jernringen, der fastgør belægningstætningen til enheden.

Word-importbillede

Fjern den pågældende del af bælgetætningen fra kabinettet.

Word-importbillede

Pas på ikke at ridse kabinettet.

Skub stiften øverst indad, og flyt samtidig dørbeskyttelsesanordningen mod venstre

Word-importbillede

Holder toppen stille

Skub stiften i bunden indad, og flyt samtidig dørbeskyttelsesanordningen mod venstre

Word-importbillede

Drej den mod indersiden (højre side af flangen).

Word-importbillede

Træk den ud og fjern den.

Word-importbillede

Fjern det

Word-importbillede

Træk lidt af ledningerne ud af beskyttelsen, og fjern stikket

Word-importbillede

Slip krogen, fjern ledningerne og flyt den.

Word-importbillede

Sæt en skruetrækker med flad spids i åbningen nær krogen

Vip den i pilens retning for at frigøre den fra låsen, mens du samtidig skubber mikrokontakten med tommelfingeren i pilens retning.

Word-importbillede

Efter at have frigivet den fra låsen, der sikrede den til beskyttelsen

Flyt den i den retning, der vises med den stiplede pil, og drej den for at fjerne den.

Word-importbillede

Sikkerhedsanordning

Word-importbillede


Gentag de samme opgaver i omvendt rækkefølge for at samle dørens sikkerhedsspærre.


Når du har sat døranordningen i sit sæde, skal du sørge for, at flangen er placeret korrekt udvendigt som vist med pilene.