Sådan adskilles og samles dørhængslet (3)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

SÅDAN DEMONTERES OG MONTERES DØRHÆNGSEL

1. Cover

Word-importbillede

Løft håndtaget for at hæve dækslet.

Fjern de to hængselstifter mod indersiden. (nedenfor kan du se to forskellige versioner)

Løft dækslet op, og fjern det. (nedenfor kan du se to forskellige versioner)

Gentag disse trin i omvendt rækkefølge, når du samler det igen.

Word-importbillede

Inden du griber ind på udstyret, skal du placere en beskyttelse over tromlen for at forhindre, at små dele falder ned i karret.

2. Kontrolpanel

Word-importbillede

Indsæt en skruetrækker i sidespalterne som vist på figuren, først på den ene side og derefter på den anden, og pas altid på at indsætte en beskyttelse mellem kabinettet og skruetrækkeren for at undgå at ridse malingen.

Håndtaget nedad for at udvide kontrolpanelet en smule, og løsn clipsene, der fastgør det.

Word-importbillede

Løft den forreste del af kontrolpanelet let.

Flyt det bagud.

2.1 Montering

Indfør løberens drejninger (1) på kontrolpanelet i skinnerne (2), der findes på siderne af vaskemaskinen.


Word-importbillede

Drej den fremad.

Tryk kontrolpanelet fremad, indtil det er helt tilsluttet.

Åbn den øverste skærering.

Frakobl bælgtætningen fra oversiden


3. Bælgtætning

Word-importbillede

Fjern venstre og højre sidepanel (se relevant kapitel).

Fjern ledningerne fra de forskellige understøtninger (angivet med pilene).

Word-importbillede

Åbn klemmen ved hjælp af en skruetrækker, og pas på ikke at perforere bælgetætningen eller bryde låseringen.

Fjern bælgen og pas på ikke at ødelægge de 2 baser.

Word-importbillede

Ved samling igen.

Smør hele indløbssædet, hvor bælgetætningen skal indsættes.

Word-importbillede

Smør bælgtætningssædet, der skal indsættes i indløbet.

(Den nederste del er ikke angivet med pilene, fordi den er skjult.)

Efter smøring af de to sæder, indløbssædet og bælgetætningssædet.

Word-importbillede

Find placeringen af referencesymbolet på kanten af indløbet.

(illustrativt billede, kan afvige fra din vaskemaskinsmodel)

Word-importbillede

Placeringen af referencesymbolet på bælgetætningen.

Word-importbillede

Indsæt tætningen mellem indløbet og det svejsede kar.

Word-importbillede

Placer de to referencer, så de svarer.

Word-importbillede

Indsæt bæljetætningen i sæde til påfyldning.

Word-importbillede

Smør den del af låseringen, der skal indsættes i bælgpakningen
sæde for at fastgøre det tæt på det svejsede kar.

Word-importbillede

Smør bælgtætningssædet angivet med pilen.

Word-importbillede

Indsæt låseringen mellem bælgtætningen og indløbet.

(illustrativt billede, kan afvige fra din vaskemaskinsmodel)

Kontroller, at bælgen er indsat præcist, og at referencehakene er placeret korrekt.

Fra begge sider.

Kontroller, at låseringen er sat perfekt ind i sit sæde rundt om hele omkredsen.

Deltag i de to ender af låseringen.

Word-importbillede

Stram med en rørnøgle (pas på ikke at bryde ringen).

Gentag de operationer, der er udført med denne låsering med låsringen, der fastgør bælgtætningen til indløbet.


4. Sidepaneler

Word-importbillede

Ved at fjerne sidepanelerne kan du få adgang til alle forskellige dele af vaskemaskinen.

Løsn skruerne, der fastgør højre eller venstre sidepanel (apparatet set forfra) på bagpanelet.

Word-importbillede

Flyt den mod bagsiden af vaskemaskinen

Word-importbillede

således at det kan fjernes fra de øverste styr, markeret med pilene på tegningen.

5. Elektronisk trykafbryder

Word-importbillede


Word-importbillede


Fjern kontrolpanelet (se det relevante afsnit).

Skub stikket af.

Tryk på tapperne, der fastgør det til kabinettet, og fjern det.

Word-importbillede

Træk det lille rør ud, der forbinder det med trykkammeret.

Gentag disse trin i omvendt rækkefølge, når du samler det igen.

Word-importbillede

Ved udskiftning af noget henvises til koden vist på listen over reservedele til det apparat, der repareres.

Word-importbillede

Fjern ledningene til dørlåsen fra kabelforskruningerne angivet med pilene.

Word-importbillede

Åbn låseringen, der fastgør bælgtætningen på indløbet, og fjern den fra sædet.

Løsn de to skruer, der fastgør indløbet til bagpanelet og til frontpanelet.

Venstre side

Word-importbillede

Løsn de to skruer, der fastgør indløbet til bagpanelet og til frontpanelet.

Højre side

Word-importbillede

Fjern stikkene

Udvid / knæk klemmerne, der blokerer rørene, der fører til vanddispenseren.

Træk rørene af

Skub de to holdere (1) mod indersiden af apparatet, og drej magnetventilen (2) mod uret på samme tid.

Word-importbillede

Tag det ud af sit sæde

Word-importbillede

For at lette betjeningen på indløbet skal du placere en støtte under motoren.

Word-importbillede

Skub indløbet fremad for at trække magnetventilstøtten ud af bagpanelet, og løft den let op.

(illustrativt billede, kan afvige fra din vaskemaskinsmodel)

Word-importbillede

Fjern indløbet fra frontpanelet.

Word-importbillede

Løsn de højre og venstre forreste fjedre fra indløbet.

Fjern ledningsforbindelsen fra dørforsinkelsessystemet.

Word-importbillede

Indgang med magnetventiler

Gentag disse trin i omvendt rækkefølge, når du samler det igen

5. Vanddispenser

Word-importbillede

Løft låget.

Fjern vaskemiddeldispenseren.

Fjern kontrolpanelet (se det relevante afsnit)

Word-importbillede

Udvid / knæk klemmerne, der blokerer rørene, der fører til vanddispenseren.

Træk rørene af

Brug lejre med de samme egenskaber, når du samler det igen.

Med en Ø på 20,5 mm

Word-importbillede

Fjern hakene, der fastgør det til indløbet