Sådan adskilles og samles dine skiver til bestikbakker til opvaskemaskine

Senest opdateret 24-02-2021 14:40

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Bestikbakke og demontering og samling af mellemkurv

Proceduren er ens for begge kurve og udføres med kurvene fuldt ud

Detalje af snap at trykke og bevægelse på trin 2

1 -   Fjern skruerne, der fastgør kurven til skinnerne

2 -   Tryk på snap og skub kurven, mens du holder skinnen.

3 -   Mens du holder kurven, skal du bevæge den ene skinne ad gangen, bortset fra kurven

Denne bevægelse skal være lille nok til at frigøre kurven fra skinnerne


At samle kurvene gør den omvendte proces og sekvens

Demontering og samling af topskinner

1 - Når skinnen er justeret som vist på billedet, er snap at trykke placeret i hul markeret på billedet

2 - Tryk på snap og skub skinnen i retning mod fronten af opvaskemaskinen. Denne bevægelse skal være lille nok til bare at frigøre skinnerne fra karret

At samle kurvene udfører den omvendte proces og sekvens uden at trykke på snaps.


Billeder, der repræsenterer højre skinner

Detalje af komponenter