Udskiftning af indvendige hylder

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Jeg udskifter hylder

Der findes forskellige typer hylder, og beskrivelsen og billederne understøtter identifikation af hylden og korrespondentudskiftningsprocessen.

Flytbare hylder

Køleskabens vægge er udstyret med en række løbere, så hylderne kan fjernes ved at trække det ud og placeres efter ønske.

Word-importbillede Word-importbillede

Flaskehylde

Køleskabens vægge er udstyret med en række løbere, så   Flaskeholderen kan fjernes ved at trække den ud og placeres efter ønske.

Word-importbillede

Glashylder, der adskiller skufferne

Sådan fjernes en glashylde:

1.Fjern omgivende skuffer (se "   Udskiftning af skuffer "artikel).

2.Træk låsestifter på begge sider af hylden (1).

3.Træk glashylden udad (2).

Word-importbillede

Følg ovenstående trin i omvendt rækkefølge for at sætte glashylden tilbage.

ADVARSEL! Når du skubber låsestifterne ind, skal du sørge for at sætte dem helt ind på deres plads.