Udskiftning af indvendige hylder (7DW)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

1. Madhylder

TRIN 1 Løft hylden op igen.

TRIN 2 Træk den fremad.

Pas på ikke at beskadige de indvendige foringsribber af hyldestativholderne.

※ Følg omvendt rækkefølge, når udskiftningen monteres

2. Hylder til grøntsager

TRIN 1 Træk hylden fremad.

TRIN 2 Træk opad foran.

Pas på ikke at beskadige de indvendige foringsribber af hyldestativholderne.

※ Følg omvendt rækkefølge, når udskiftningen monteres.