SpinView® hyldeudskiftning

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


SpinView® hyldeudskiftning


Fjernelse af SpinView®-hylden

SpinView®-hylden kan fjernes fra glashylden til udskiftning eller rengøring. Sådan fjernes hylden:

1.Løft den forreste del af SpinView®-hylden opad.

Word-importbillede

2. Træk SpinView®-hylden i den viste retning for at afmontere den fra klemmerne.

Word-importbillede

For at fjerne SpinView®-klemmerne fra glashylden, der understøtter SpinView®-hylden, skal du følge de omvendte trin beskrevet i installationen af SpinView®

Installation af SpinView®-hylden

ADVARSEL! Rengør tilbehøret med en blød, fugtig klud inden første brug. Maksimal belastning på hylden er 15 kg.

1. Fjern en af glashylderne fra køleskabet.

2. Fjern bagbeklædningen fra glashylden.

Word-importbillede

3. Skub SpinView®-klemmerne på glashyldens bagkant.

Word-importbillede

4. Monter SpinView®-hylden. Sørg for, at klemmestifterne passer ind i specielle fordybninger i bunden af hylden. Kontroller, om SpinView®-hylden er monteret korrekt, ved at bevæge den forsigtigt fremad og bagud.

Word-importbillede

5. Anbring hylden med klemmerne inde i køleskabet. Skub hylden, indtil klemmerne låses inde i rummet.