Sådan udskiftes skuffen (V)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


KURV-CHILLER-CRISPER-ÆNDRING

Træk først kurven ud, indtil den når slutposition,

Træk derefter forsiden opad, indtil den frigøres fra styrene på siderne.

Til sidst skal du fortsætte med at trække det ud og fjerne det fra plads