Sådan udskiftes dørbakkerne (3)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

AFmontering og installation af dørhylden

Sådan fjernes dørhylden:

1. Hold i venstre side af hylden.

2. Løft højre side af hylden, indtil den kommer fri fra fastgørelseselementet.

3. Løft den venstre side af hylden, og fjern den.

For at sætte hylden tilbage i:

1. Anbring hylden fladt på døren.

2. Skub hyldens to sider nedad på samme tid, så hylden passer til begge fastgørelseselementer.