Fjernelse eller udskiftning af isbeholder

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Fjernelse eller udskiftning af isbeholder

Fjern isbeholderen og ryst for at løsne terningerne eller rengøre som forklaret i brugervejledningen

ADVARSEL

Brug ALDRIG en isplukker eller lignende skarpt instrument til at bryde isen op. Dette kan beskadige isbeholderen og dispensermekanismen. Brug varmt vand for at løsne fast is. Før du udskifter isbeholderen, skal du sikre dig, at den er helt tør.


VIGTIG

Når du fjerner eller udskifter isbeholderen, skal du undgå at dreje sneglen i isbeholderen. Hvis sneglen roteres ved et uheld, skal du justere sneglen igen ved at dreje den i 45 graders omdrejninger (se nedenfor), indtil isbeholderen passer på plads med drivmekanismen. Hvis sneglen ikke er korrekt justeret, når isbeholderen udskiftes, udleverer køleskabet ikke is. Døren til friske fødevarer lukker muligvis heller ikke ordentligt, hvilket får varm luft til at sive ind i rummet til fersk mad