Dørhyldeskift (V)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


ÆNDRING AF DØRHYLLE

Træk hylden forsigtigt op med begge hænder uden at bøje eller vride hylden.

Når hylden er fri for monteringsdetaljer på højre og venstre side, kan du tage hylden ud ved at trække til dig selv.