Skift af dørpakning (H)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


GENERELLE METODER TIL ADMINISTRERING OG INSTALLATION AF PAKNING

Trin 1

Træk pakningen ud fra 4 hjørner. Installer en ny.

Vigtige tip til installation af pakning.

Tip 1

Start fra hjørnet

Tip 2

Sørg for, at pakningsfoden er trykket helt ind i pakningssædet.

Tip 3

Sørg for, at pakningen er korrekt justeret med pakningssædet

Tip 4

Når du har lukket døren, skal du sikre dig, at pakningen er godt fastgjort til døren