Sådan udskiftes pakningen (7)

Senest opdateret 31-01-2022 10:06

Før enhver vedligeholdelsesoperation skal du deaktivere apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater, for tunge apparater er det nødvendigt med to personer til at flytte det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk venligst, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis det ikke udføres korrekt

HUSK PÅ, AT FORKERT INSTALLATION KAN FORUDSAGE TAB AF ISOLERING OG KOMPROMISERE APPARATETS KORREKTE FUNKTIONALITET.

AFMONTERING AF PAKNING

  • Træk i pakningen startende fra et hjørne af døren
  • Fjern gradvist pakningen fra dørens sider
  • Fjern pakningen helt fra hele døren


INSTALLATION AF PAKNING

  • Begynd først at installere alle 4 hjørner ved at trykke på siderne tæt på hvert hjørne
  • Skub de 4 sider ind fra midten af hver side
  • Når installationen er afsluttet, skal du trække fingrene langs alle siders overflade for at kontrollere, om der er uregelmæssigheder
  • Eventuelle uregelmæssigheder indikerer, at pakningen ikke er godt indsat, og tryk derfor igen på den