Sådan udskiftes pakningen (6)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

SÅDAN SKIFTES PAKKEN

 

TRIN 1 Træk pakningen ud fra 4 hjørner. (Start fra hjørnet.)

TRIN 2 Fjern pakningen på hver side

TRIN 3 Anbring en ny pakning, og monter den fra 4 hjørner.

Sørg for, at pakningsfoden (krogform) er trykket helt ind i pakningssædet (rillen på dørbeklædningen).

Sørg for, at pakningen er godt justeret med pakningssædet.

Når du har lukket døren, skal du sikre dig, at pakningen er godt fastgjort til døren.