Sådan udskiftes pakningen (1)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan skiftes hængsler

VÆRKTØJ:

6 × 300 krydskruetrækker


Trin 1

Læg forsigtigt glasdøren ned på blød beskyttelse

Trin 2

Træk pakningen ud fra 4 hjørner.

Installer en ny.

Installation af pakning
Trin 3

Start installationen fra hjørnet


Trin 4

Sørg for, at pakningsfoden er trykket helt ind i pakningssædet.


Sørg for, at pakningen er korrekt justeret med pakningssædet.

Trin 5

Fastgør døren igen med kabinettet, og sørg for, at pakningen er godt fastgjort til døren