Sådan vendes og udskiftes døren (4)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Dør reversibilitet


ADVARSEL!

Fjern stikket fra stikkontakten, før du udfører nogen handlinger.

1. Sørg for, at apparatet står lodret.

2. Åbn døren, og fjern dørudstyret. Luk døren.

3. Skru skruerne på bagsiden af topdækslet af.


4. Løft topdækslet, og læg det på en blød overflade.

5. Skru de 4 skruer af

6. Løft det øverste hængsel, og læg det et sikkert sted sammen med skruerne.

7. Løft døren og læg den på en blød overflade

8. Vip apparatet forsigtigt på en blød skumemballage eller lignende materiale for at undgå skader på apparatets bagside og gulvet.

9. Skru skruerne i bundhængslet og de justerbare fødder af.

10. Installer stiften i det modsatte hul af hængslet.

11. Skru bundhængslet på den anden side af apparatet.

12. Installer gummistøtten på siden uden hængsel.

13. Monter døren på det nederste hængsel, og sørg for, at hængselstiften kommer ind i dørens nederste hul.

14. Installer det øverste hængsel på den modsatte side af apparatet. Sæt den øverste hængselstift i dørens øverste hul. Stram skruerne.

15. Skru de resterende 2 skruer på apparatets overside uden hængsel.

16. Læg topdækslet på apparatet, og stram skruerne på bagsiden.Installer dørudstyret.

Vent mindst 4 timer, før du slutter apparatet til strømforsyningen.