Sådan udskiftes hængslet (2)

Senest opdateret 24-02-2021 13:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

SÅDAN SKIFTES DØRHÆNGSELET

1) Skub dørlåsen ned på begge sider2) Træk døren ud3) Løsn de 2 skruer, der fastgør dørhængslet4) Træk hængslet ud, og udskift det med et nyt