Sådan udskiftes døren (2)

Senest opdateret 24-02-2021 13:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

SÅDAN SKIFTES DØREN

1) Skub dørlåsen ned på begge sider


2) Træk døren ud, og udskift den med en nyAdvarsel: Når du har installeret den nye dør, skal du lukke de 2 sammenkoblinger for at undgå, at døren falder ned.