Sådan udskiftes døren (1)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan skiftes hængsler

VÆRKTØJ:

6 × 300 krydskruetrækker


Trin 1

Læg produktet ned på en flad, blød overflade eller et gulv.

Trin 2

Løsn 4 skruer på det nederste hængsel, og fjern det nederste hængsel.


Trin 3

Fjern døren forsigtigt og udskiftes med en ny glasdør


Trin 4

Sæt bundhængslet på igen og fastgør de fire skruer, og anbring derefter enheden i mindst 12 timer inden brug